Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

neutralna w dwutlenek węgla koperta jako
numer 1 w dziedzinie ochrony środowiska!

Excessive CO2 emissions over many years have caused global warming.
 

Zagrożenie Ziemi wskutek ocieplenia klimatu

Wszędzie na świecie ludzie walczą ze skutkami ocieplenia klimatu, który sami spowodowali. Nagły postęp techniczny i wzrost gospodarczy przyniosły ze sobą wzrost emisji dwutlenku węgla. W efekcie koncentracja CO2 w atmosferze Ziemi wzrosła w ostatnim stuleciu o dramatyczne 30%. Pomimo działań organizacji ekologicznych i założeń zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przyjętych przez ONZ w protokole z Kyoto, ich poziom w atmosferze nadal wzrasta.
 
Przedsiębiorstwa grupy Mayer Kuvert network, jako odpowiedzialni europejscy producenci dokładają starań aby zmienić ten stan rzeczy. Efektem tych działań jest wprowadzenie na rynek zupełnie nowej koperty „Envirelope”, przy produkcji której zredukowano do minimum emisje substancji szkodliwych dla atmosfery.

Neutralna produkcja bez dwutlenku węgla - co to oznacza?

CO2 emissions during the production process are compensated by financing the construction of climate protection projects.

Od stycznia 2009 roku grupa firm Mayer-Kuvert-network otrzymała certyfikat od firmy doradczej ClimatePartner, potwierdzający produkcję neutralnych w CO2 kopert. Dzięki różnym środkom, zredukowana do minimum podczas produkcji ilość CO2 zostanie skompensowana dzięki zakupowi ekologicznych, wysokowartościowych certyfikatów zmniejszających emisje. Dzięki nim zostanie sfinansowana budowa projektów ochrony klimatycznej jak np. elektrownie wodne czy też urządzenia energii wietrznej, które doprowadzą do tego, iż w przyszłości będzie wysyłane do atmosfery mniej CO2. Bardzo efektywny i światowo uznany sposób postępowania.
 

Green Energy Label von Mayer-Kuvert-network

Wytwarzanie dzięki „zielonej energii”

Ponieważ Mayer-Kuvert-network pracuje według wątku przewodniego „ najpierw zredukować, potem
neutralizować
”, stosowany jest konsekwentnie przy produkcji Envirelope prąd ekonomiczny z odnawialnych źródeł energii. Dzięki zastosowaniu „ zielonej energii”, która jest zdobywana wskutek energii wodnej, emisja dwutlenku węgla przy wytwarzaniu prądu wynosi około zero. By przekazać tę wiadomość odbiorcom, firma  Mayer-Kuvert-network rozwinęła swoją własną etykietę „ zielona energia”, która będzie widoczna na tylnej stronie koperty Envirelope.

Dalsze środki ochrony środowiska przy produkcji i logistyce

Energy saving infrared drying reduces quite some CO2 emissions.

Już długo przed wprowadzeniem na rynek Envirelope zostały podjęte działania, dzięki którym, grupa Mayer Kuvert zaoszczędza rocznie ponad 10.000 ton dwutlenku węgla. Np.:koperty Mailmedia są produkowane za pomocą prądu z energii słonecznej, a suszone za pomocą energooszczędnych lamp na podczerwień (Infrarot). Zmodernizowano też transport poprzez zastosowanie podwójnego załadunku, czyli pełnemu wykorzystaniu wysokości ładownej LKW. Liczba przejazdów została zredukowana o połowę. Nieustannie ograniczamy zużycie materiałów, poprzez np: zastosowanie węższej i cieńszej folii okienkowej, oraz emisję odpadów, np: ograniczenie szerokości klapki bocznej koperty Mailmedia. Dzięki zastosowaniu deszczówki do rozpuszczania i mycia zbiorników z klejem i farbą oraz dzięki zastosowaniu pozostałej farby wodnej do poddruku zużycie wody zostaje zredukowane do minimum. Powstałe ścieki są oczyszczane przed odprowadzeniem.

powrót do góry

 

Envirelope envelopes are a world first